BUDYNKI MIESZKALNE
WIELORODZINNE

BUDYNKI MIESZKALNE
DOMY JEDNORODZINNE

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
OBIEKTY HANDLOWE
OBIEKTY HOTELOWE
OBIEKTY SAKRALNE
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA
OBIEKTY SZKOLNE
OBIEKTY USŁUGOWE I BIUROWE
SALONY I SERWISY SAMOCHODOWE
STACJE PALIW
OBIEKTY SPORTOWE

PROJEKTY  home
OBIEKTY SZKOLNE

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
 • Kochanowski
 • AGROTECHNICZNA
 • BUDYNEK DYDAKTYCZNY WSH


 • Obiekt: Rozbudowa Zespołu Szkół Agrotechnicznych I Gospodarki Żywnościowej
  Lokalizacja: Radom ul.Wośnicka
  Koncepcja: 2009
  Projekt budowlany: 2009