BUDYNKI MIESZKALNE
WIELORODZINNE

BUDYNKI MIESZKALNE
DOMY JEDNORODZINNE

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
OBIEKTY HANDLOWE
OBIEKTY HOTELOWE
OBIEKTY SAKRALNE
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA
OBIEKTY SZKOLNE
OBIEKTY USŁUGOWE I BIUROWE
SALONY I SERWISY SAMOCHODOWE
STACJE PALIW
OBIEKTY SPORTOWE

PROJEKTY  home
OBIEKTY SZKOLNE

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
 • Kochanowski
 • AGROTECHNICZNA
 • BUDYNEK DYDAKTYCZNY WSH


 • Obiekt: Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu
  Lokalizacja: Radom ul. 25 Czerwca
  Koncepcja: 2007
  Projekt budowlany : 2007
  Realizacja: 2010