BUDYNKI MIESZKALNE
WIELORODZINNE

BUDYNKI MIESZKALNE
DOMY JEDNORODZINNE

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
OBIEKTY HANDLOWE
OBIEKTY HOTELOWE
OBIEKTY SAKRALNE
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA
OBIEKTY SZKOLNE
OBIEKTY USŁUGOWE I BIUROWE
SALONY I SERWISY SAMOCHODOWE
STACJE PALIW
OBIEKTY SPORTOWE

PROJEKTY  home
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

 • Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej - I etap
 • Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej - II etap
 • Modernizacja budynku oddziałów psychiatrycznych P3/P5
 • Modernizacja i rozbudowa budynku oddziału odwykowego
 • Modernizacja i rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego


 • Obiekt : Oddział szpitalny zabiegowy - 40 łóżek, blok operacyjny, diagnostyka, poradnie
  Lokalizacja: Radom, ul. Uniwersytecka
  Projekt koncepcyjny: 2012
  Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy: 2013
  Realizacja: 2014