BUDYNKI MIESZKALNE
WIELORODZINNE

BUDYNKI MIESZKALNE
DOMY JEDNORODZINNE

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
OBIEKTY HANDLOWE
OBIEKTY HOTELOWE
OBIEKTY SAKRALNE
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA
OBIEKTY SZKOLNE
OBIEKTY USŁUGOWE I BIUROWE
SALONY I SERWISY SAMOCHODOWE
STACJE PALIW
OBIEKTY SPORTOWE

PROJEKTY  home
OBIEKTY SAKRALNE

  • PLANTY
  • HALINÓW


  • Obiekt: Kościół pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu
    Lokalizacja: Radom ul. Chałubińskiego
    Projekt budowlany : 1998 wspólnie z arch. Konradem Brejtkop
    Realizacja: 2008